Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit emot 67 ansökningar om att starta utbildningar inom företagsförsäljning läsåret 2016/2017. Vilka som kommer att beviljas tillstånd meddelas i januari.

För att få starta en yrkeshögskoleutbildning krävs att det finns ett dokumenterat behov från arbetsmarknaden.

När det gäller utbildningar till företagssäljare vill myndigheten, och företrädare för branschen, även att utbildningsanordnarna ställer krav på att de sökande har relevant yrkeserfarenhet. Dessutom ska utbildningarna innehålla ämnen inom företagsekonomi, till exempel juridik och marknadsföring.

Av förra årets 79 ansökningar levde bara 20 upp till dessa krav. I konkurrens med ansökningar inom andra utbildningsområden föll ytterligare några bort, och till slut blev endast sex utbildningar inom företagsförsäljning beviljade (2013 ansökte 69, åtta beviljades. 2012 kom 86 ansökningar in, 27 blev beviljade).

En annan utmaning för säljutbildningarna inom yrkeshögskolan är att så många studerande hoppar av utbildningarna innan examen. Inom vissa inriktningar är examensgraden mindre än 50 procent. Genomsnittet bland samtliga utbildningar inom yrkeshögskolan är 71 procent.

Varför det ser ut så vet myndigheten inte, eftersom sådana uppföljningar inte görs.

Av dem som tar examen från en utbildning till företagssäljare har nio av tio arbete ett år efter avslutad utbildning. Däremot uppger endast 20–30 procent att deras sysselsättning överensstämmer helt eller till största delen med utbildningen, vilket är betydligt lägre än genomsnittet på 57 procent.

Diskussioner pågår mellan Myndigheten för yrkeshögskolan, Säljarnas Riksförbund och andra parter på arbetsmarknaden, om hur säljutbildningarna bättre kan anpassas till arbetsmarknadens och företagens behov.