Kvinnor bestämmer över två tredjedelar av den globala konsumtionen. I västvärlden är siffran ännu högre, över 80 procent, och köpkraften växer. Men satsningarna hos företagen när det gäller produktutveckling, marknadsföring och försäljning följer inte samma mönster.

Därför bestämde sig Camilla Palmertz och Tatiana Butovitsch Temm på konsultfirman Ampersand i Göteborg för att arrangera den europeiska konferensen Women Buy. Under två dagar i slutet av februari nästa år samlas representanter från forskning, näringsliv, media och marknadsföring i Munchen för att diskutera den kvinnliga köpkraften.

– Traditionellt är kvinnor inköpschefer i hemmen, men fattar nu även de avgörande besluten om att köpa stora kapitalvaror som bilar och båtar samt service som bank och försäkring. Kvinnors inflytande inom business-to-business ökar också, då vi får allt fler kvinnor som inköpschefer. Företagen har inte längre råd att ignorera kvinnorna, säger Tatiana Butovitsch Temm.

Den första Women Buy-konferensen hölls i Köpenhamn i våras. En av talarna var Linda Scott, professor vid University of Oxford, som framhöll att kvinnor blir en allt större maktfaktor globalt, både vad gäller konsumtion och företagande.

– Det är viktigt att komma ihåg att kvinnor dominerar den globala konsumtionen. De fattar cirka 66 procent av köpbesluten. I utvecklade länder är siffran 80 procent. Och i allt större utsträckning är kvinnor också investerare. Sett i det perspektivet blir det allt viktigare för världens företag att hålla sig väl just med kvinnorna, sade Linda Scott.

Men på konferensen i Köpenhamn framkom att hela 75 procent av de kvinnliga kunderna känner sig missförstådda i dagens marknadsföring.

Martina Schraudner, professor vid det tyska forskningsinstitutet Fraunhofer, pekade på det faktum att det fortfarande är män som i stor utsträckning tar fram nya varor och tjänster.

– Merparten av produktutvecklingen görs fortfarande av vita och relativt unga män. Om de inte får tillgång till kvinnlig input är det självklart att det saknas ett perspektiv, sade hon.

Sören Hesseldahl, utvecklingsdirektör för danska Danfoss Värmesystem, menade att även män blir vinnare när man tar in perspektiven från båda könen.

– När vi började arbeta med en referensgrupp enbart bestående av kvinnor märkte vi att även männen uppskattade den färdiga produkten mer.

Camilla Palmertz och Tatiana Butovitsch Temm säger att den största aha-upplevelsen från konferensen var hur mycket det fortfarande finns kvar att lära om kvinnor som konsumenter.

– Eftersom vi hade med representanter både från forskningen och industrin breddades perspektivet. Det blev tydligt att ett vidare synsätt behövs i hela kedjan för att nå kvinnorna – från produktutveckling och forskning till marknadsföring och försäljning, säger Tatiana Butovitsch Temm.

Hon och kollegan Camilla Palmertz lärde känna varandra när de satt i ledningsgruppen under arbetet med att ta fram Volvo personvagnars konceptbil YCC. En bil som i dag står på Volvomuseet i Arendal. Det nya med bilen var att kvinnor drev hela utvecklingsprocessen och fattade alla besluten.

– Jag är civilingenjör i botten och har arbetat med bilsäkerhet i 20 år. Det nya med konceptbilen var att vi lade till ett perspektiv som inte hade funnits med förut. Att inkludera kvinnorna, utan att exkludera männen, gav oss en bil som både var snygg och funktionell, säger Camilla Palmertz.

Tatiana Butovitsch Temm är övertygad om att den kvinnliga köpkraften både kommer att innebära nya och modifierade produkter, nya kommunikationskanaler och förändrade försäljningsmetoder.

– Kvinnor är ledande vad gäller att anpassa sig till ny teknik. De är både mer uppkopplade och styr också sina liv genom telefonen i mycket högre grad än männen. Det måste givetvis få konsekvenser för företagens strategier, inte minst vad gäller sociala medier och hur de används inom marknadsföringen.

Deras viktigaste råd till de företag som vill bredda sina affärsmöjligheter är att se bortom de vita medelålders männen som den mest köpstarka målgruppen. Se var köpkraften växer och var de nya pengarna kommer ifrån.

– Lite skämtsamt kan man säga att männen fortfarande bestämmer över grillen och gräsklipparen, men det finns tecken på att även det håller på att förändras. En av de allra köpstarkaste grupperna är kvinnor över 50 år. De konsumerar faktiskt för fyra generationer – sig själva, sina föräldrar, barn och barnbarn, säger Camilla Palmertz.