Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, fortsatte under augusti månad att växa jämfört med samma månad föregående år. Uppgången på 4 procent i augusti härrör främst från digitala medier och mediekategorin tv. Det stundande riksdagsvalet påverkar marknaden positivt även om den strukturella nedgången för printkategorierna fortsätter. För årets första åtta månader har medieinvesteringarna ökat med nästan 3 procent jämfört med samma period föregående år. Totalt förmedlades under augusti nästan 900 miljoner kronor.

– Vi ser tydliga effekter av det stundande valet i augusti. Det är därför förvånande att printmedierna minskar så kraftigt, ner nästan 15 procent tillsammans i augusti. Printmedier brukar annars gynnas kraftigt i valtider. Den strukturella förändringen från tryckta till digitala medier är i augusti mycket påfallande, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.