– Det oberoende som tidigare kännetecknat sociala medier utmanas i dag av marknadsföringsinsatser som ofta integreras i privata inlägg, säger Christofer Laurell, verksam vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, som har studerat 25 000 inlägg från marknadsledande bloggar inom mode och livsstil.

Att sociala medier alltmer liknar traditionella marknadskanaler innebär nya möjligheter för företag, men blir problematiskt för användarna, enligt Christofer Laurell som menar att kommersialiseringen utmanar marknadsföringslagen.

– Lagen är problematisk att upprätthålla i sociala medier, eftersom det inte är företag utan ofta professionella användare som är avsändare av kommersiella budskap där varumärken och produkter integreras i privata skildringar. Marknadsföringslagen behöver därför ses över för att tydliggöra vad som gäller inom detta område.