Många säljare kör så mycket bil i sitt arbete att de kan jämföras med yrkesförare. Säljarnas Riksförbund har gjort en enkät bland över 1 000 säljare som kör bil i tjänsten. Nästan två av tre kör mer än 3 000 mil per år. En av fem kör mer än 5 000 mil. Sju av tio svarar att de dagligen kör bil i tjänsten.

Det innebär också att de dagligen utsätts för de risker som trafiken innebär. Många säljare tvingas stressa i trafiken för att hinna med sina arbetsuppgifter, och många upplever både psykiska och fysiska besvär av bilkörningen. Fyra av tio säger att de har varit med om en olycka när de kört bil i tjänsten.

Trots det jobbar få arbetsgivare aktivt med trafiksäkerhetsfrågor. Bara en av fyra säger att deras arbetsgivare har en trafiksäkerhetspolicy eller en arbetsmiljöpolicy som även omfattar bilkörning.

– Det är rätt skrämmande att det ser ut så. Troligtvis vet många arbetsgivare inte ens om att de är ansvariga för arbetsmiljön i tjänstebilen. Det är lättare att tänka på arbetsmiljön i en industri, eller på ett kontor. Säljare som är ute och reser är lätta att glömma bort, säger Gabriel Sanz som är inspektör på Arbetsmiljöverket och jobbar med trafikfrågor.

Arbetsgivarna har en skyldighet att kartlägga och bedöma riskerna på arbetet och åtgärda arbetsmiljöproblem. Om det finns minst tio anställda ska rutinerna dokumenteras i en skriftlig policy. Policyn ska anpassas till alla verksamheter i företaget. Finns det anställda som kör bil i tjänsten bör det därför också finnas en särskild trafiksäkerhetspolicy, det gäller oavsett om den anställde har tjänstebil eller kör med egen bil i tjänsten.

Arbetsgivaren ska också se till att alla anställda känner till policyn och vad syftet är med den – och de anställda har en skyldighet att följa policyn.

Det regelverk som finns är tydligt och tillräckligt, menar Gabriel Sanz.

– Vi som myndighet kan komma med tvingande åtgärder i enskilda fall och ge allmänna rekommendationer, så mycket mer kan vi inte göra. Det här måste branschen ta tag i själva. Klart är att man måste bättra sig.

I en policy bör det ingå att erbjuda de anställda utbildning i trafiksäkerhet, enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer. Enligt undersökningen har dock 85 procent inte fått någon utbildning av sin arbetsgivare.

Putte Hansson är verksamhetschef för Säker Trafik Vänerland, ett utbildningsföretag som ägs av trafiksäkerhetsorganisation NTF. Han har utbildat många företag i hur man gör bilen till en säker arbetsplats.

– De företag som hör av sig till oss och vill ha en utbildning för sina anställda, är de som på något vis redan har blivit drabbade. Till exempel att det har skett en olycka som föranlett att Arbetsmiljöverket har blivit inkopplat. Det är sällan företaget tar ett eget initiativ.

Putte Hansson har jobbat med frågorna i tio år. Han tycker inte att han har sett någon förändring i arbetsgivarnas attityd, åtminstone inte till det bättre.

– Nej, tyvärr är det här inte frågor som prioriteras särskilt högt.

En av de saker som ökar risken för olyckor allra mest är hastigheten.

– I våra utbildningar visar vi på konsekvenserna av en olycka om man ökar hastigheten från 30 till 50 kilometer i timmen. Det blir ofta en aha-upplevelse för de som deltar. Då kan man tänka sig vad som händer när man kör i högre hastigheter. Jag tror det ökar förståelsen för varför vi har de hastighetsbegränsningar vi har på våra vägar, säger Putte Hansson.

– Sedan pratar vi mycket om bilens inre säkerhet. Säljare har ofta mycket saker i bilen. Och då är det viktigt att man förankrar sakerna ordentligt, eller stuvar undan dem, och inte bara lägger dem på sätet bredvid.

– Tyvärr är också alkohol och droger en alltid aktuell fråga. Problemet finns på i stort sett varje arbetsplats, det vet vi. I dag har vi effektiva alkolås. Det är en billig försäkring att ha i tjänstebilen.

Användandet av mobiltelefoner har också blivit en säkerhetsrisk. Nio av tio i Säljarnas undersökning använder handsfree när de pratar i telefon i bilen. Men över hälften säger också att de läser sms och mejl eller surfar på nätet medan de kör.

– Många säljare måste arbeta medan de kör. Och då ska det finnas utrustning i bilen som underlättar det så mycket som möjligt. Handsfreeutrustning ska till exempel finnas i alla bilar som används i tjänsten.

– Den stora faran uppstår när man tar blicken från vägen. Vi börjar med att titta bort en sekund, när det går bra blir det två. Det finns undersökningar som visar att förare har blicken borta från vägen i upp till sex sekunder. Det är ju en oerhört lång tid när man tänker på reaktionstider och bromssträcka. Att tydliggöra vad detta innebär, vad som kan hända på en sekund, är väldigt effektivt, säger Putte Hansson.

Arbetsgivaren har också ett ansvar att se till att man har förutsättningar att utföra sitt jobb på ett säkert sätt, och utan att behöva bryta mot företagets policy. Till exempel att man inte av tidsbrist måste stressa på vägarna.

Var fjärde person i undersökningen säger att de inte hinner ta regelbundna pauser om de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter inom arbetstiden. Mer än hälften, 55 procent, säger att de ibland eller ofta bryter mot trafikregler eller företagspolicyn för att kunna utföra det arbete de är ålagda. En av fem säger också att de kört bil när de uppenbart inte varit i skick att köra på ett trafiksäkert sätt.

– Det är verkligen skrämmande. Jag gissar att det bland annat kan handla om att man kört bil när man varit för trött. En oerhört stor del av alla trafikolyckor som sker i dag, sker på grund av trötthet.

Bara hälften av säljarna i undersökningen uppger att arbetsgivaren kontrollerat om de har körkort. Putte Hansson tycker det är fullt relevant att kräva att arbetsgivaren gör regelbundna kontroller.

– Ja, det tycker jag. Jag har varit med om fall då en busschaufför blev av med körkortet när han körde bil privat. Då började han cykla till jobbet i stället. Men han fortsatte att köra buss. Arbetsgivaren visste ingenting, han tyckte bara det var positivt att den anställde hade börjat motionera.

De flesta trivs trots allt med att köra bil i tjänsten. Men 7 procent av de tillfrågade, 76 personer, har funderat på att sluta en anställning som säljare eftersom det kräver bilkörning i tjänsten.