Regeringen har i dag överlämnat propositionen Direktupphandling till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att gränsen för direktupphandling höjs från dagens cirka 270 000 kronor till 505 800 kronor för upphandlingar som sker enligt Lagen om offentlig upphandling.

– En höjd gräns för direktupphandling kommer att underlätta för kommuner och myndigheter. Offentliga upphandlingar omges av ett omfattande regelverk och på det här sättet skapar vi en enklare och snabbare process för de upphandlingar som inte är så stora, säger civilminister Stefan Attefall i ett pressmeddelande.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Direktupphandling

En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering eller bestämmelser om hur anbuden ska utformas. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden i lagen om offentlig upphandling (LOU).