Intresset för att starta säljutbildningar inom Yrkeshögskolan har minskat. Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit emot 60 ansökningar om att få starta säljutbildningar under läsåret 2014/2015, jämfört med 90 förra året. Antalet beviljade tillstånd är också färre än vanligt. Av de 60 ansökningarna har bara åtta beviljats, jämfört med drygt 25 förra året.

– Vi har prioriterat andra yrkesområden i år. Dels på grund av att vi under året har fått olika signaler om hur behovet av säljare på arbetsmarknaden faktiskt ser ut, dels på att många ansökningar i år har hållit lägre kvalitet än vanligt, säger Jill Thenander, ansvarig för utbildningsfrågor på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kravet för att få starta en yrkeshögskoleutbildning är att det finns ett dokumenterat behov på arbetsmarknaden.

– Det viktigaste i vår bedömning är hur man beskriver efterfrågan i ansökan. När det gäller säljutbildningarna har ansökningarna inte varit tillräckligt övertygande, framför allt när det gäller arbetslivsanknytningen, säger Jill Thenander.

Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att hålla en workshop i början av februari för att försöka reda ut det lite otydliga läget för säljare på arbetsmarknaden, och vilka kompetensbehov som faktiskt finns. Inbjudna är bland andra Säljarnas Riksförbund, Företagarna, Almega och en rad bemanningsföretag.

– Vi skulle också behöva enas om en gemensam definition av rollen företagssäljare, krav på förkunskaper med mera, säger Jill Thenander.

Det finns i dag 60 pågående säljutbildningar inom Yrkeshögskolan. De åtta nya utbildningar som kommer att starta nästa läsår gäller it-säljare, exportsäljare, företagssäljare, säljare B2B och key account manager. Totalt kan 4 450 säljare utbildas de närmaste åren om alla platser utnyttjas.