Nästan var tredje mäklare, 31 procent, i Mäklarsamfundets undersökning uppger att de tjänar mindre än 300 000 kronor om året. Var femte har en årsinkomst över 500 000 kronor. Resten, 48 procent, hamnar i inkomstspannet däremellan.

– För de flesta följer provisionslön, låga löner och brister i trygghetssystemet med genom hela karriären. Särskilt tydligt är detta bland de kvinnliga mäklarna, säger Mäklarsamfundets vd Ingrid Eiken till Dagens Industri.

Nästan två av tre mäklare, 64 procent, uppger att de enbart har provisionslön. Siffran har dock minskat något sedan förra året då 67 procent svarade att de saknade fast lön. Värst är det bland unga, där har 80 procent fortfarande ren provisionslön.

– Det här med grundlön diskuteras oftare men har absolut inte slagit igenom, säger Ingrid Eiken.