I Sverige minskade reklamköpen med 3 procent under 2012, men reklaminvesteringen per capita är fortfarande mycket stor – den sjunde högsta i världen. Sverige är också i toppen i fråga om andel digital annonsering, där hamnar Sverige på en fjärde plats efter bland annat Danmark som har högst andel i världen.

– Sverige är ett litet land men vi har en väl utvecklad och stor reklammarknad i förhållande till vår befolkning, säger Tobias Hedström, analyschef på IRM, i ett pressmeddelande.

Under 2012 spenderade annonsörer världen över drygt 379 miljoner Euro på reklam, detta innebär en ökning med 9 procent relativt 2011.

– Den globala tillväxten påverkas i hög grad av utvecklingen för reklammarknaden i USA, då den står för en tredjedel av all reklam i världen. Reklaminvesteringarna i USA visade på en stadigt positiv tillväxt under 2012, säger Tobias Hedström.

Världens största reklammarknader

 1. USA
 2. Japan
 3. Kina
 4. Tyskland
 5. Storbritannien
 6. Brasilien
 7. Frankrike
 8. Australien
 9. Canada
 10. Ryssland
 11. Sverige

Störst reklaminvestering per capita

 1. Hong Kong
 2. Australien
 3. Norge
 4. Österrike
 5. Schweiz
 6. USA
 7. Sverige
 8. Kanada
 9. Danmark
 10. Storbritannien