Undersökningen bygger på svar från 127 marknadschefer. På frågan om vad de tycker om mängden reklam i samhället svarade hälften av marknadscheferna att den är "för stor" eller till och med "alldeles för stor". Endast 3 procent svarade att det finns för lite reklam.

Reklamen får inte heller speciellt bra betyg. 75 procent av företagen ger reklamen betyget "dålig" eller högst "godkänd". Störst problem med bristande kvalitet upplevs radioreklamen ha.

Undersökningen visar också att framtidsprognosen för reklam i köpta medier ser dyster ut. Hälften av marknadscheferna tror att reklamen kommer att minska eller minska avsevärt i betydelse de kommande tio åren. Den yngre generationen marknadschefer har däremot en annan inställning. Samtliga i åldern 20–29 år tror på ökad eller avsevärd ökad betydelse.