– Labbet är en testlaboratorieverksamhet som ska bidra till innovativ handel, i första hand med fokus på hur tekniska lösningar kan designas för att stödja kunder i deras beslut och handlingsmönster, säger Malin Sundström som är akademisk föreståndare för SIIR, i ett pressmeddelande.

Utgångspunkten är att labbet kommer att vara tillgängligt för aktörer inom handeln, till exempel butikskedjor, och forskare som vill testa sina idéer på en vetenskaplig grund.

Läs mer om projektet "Framtidens butik" i Säljaren nr 5 2012.