Riksdagen godkände i slutet av november regeringens förslag om skärpta miljöbilsregler från och med 1 januari 2013. Därmed kommer många av de bilar som i dag är miljöklassade inte längre vara kvalificerade för den femåriga skattebefrielsen. De som registreras före årsskiftet kommer dock fortfarande att vara skattebefriade i fem år. Dagens definition innebär att alla bilar som släpper ut mindre än 120 gram koldioxid per kilometer klassas som miljöbil. Den nya definitionen tar hänsyn till bilens vikt. En bil som väger 1 372 kilo (som är den genomsnittliga tjänstevikten i Europa) får släppa ut max 95 gram koldioxid per kilometer. Tyngre bilar får släppa ut mer, medan gränsen för lättare bilar är lägre. Den exakta gränsen för varje bil räknas ut enligt en speciell formel. För etanol­ och metangasbilar är gränsen något generösare. Enligt tjänstebilskonsulten Ynnor klarar bara 4 procent av bilarna på dagens bilmarknad de nya kraven.