Christina Bodin Danielsson har sedan 2002 forskat om hur kontorsmiljöer påverkar brukare och organisationer. Hon är knuten både till Stressforskningsinstitutet och KTH och är anställd som arkitekt på Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.

En av hennes slutsatser är att estetiska funktioner tycks ha en större betydelse för människors välbefinnande och stolthet över sin arbetsplats än man kanske tidigare har trott.

Till sin doktorsavhandling intervjuade hon nästan 500 personer från 26 olika kontorsmiljöer och av dessa djupintervjuades 26 personer om upplevelsen av det egna kontoret.

– Jag blev förvånad över i vilken utsträckning de beskrev den estetiska dimensionen av arkitektur. Den andra dimensionen – funktion – nämndes inte alls lika mycket. Färger och arkitektoniska karaktärsdrag, som en eldstad eller en terrass, bidrog till att de trivdes bättre på jobbet och kände stolthet över sitt företag, säger Christina Bodin Danielsson.

Samtidigt går trenden i dag mot ett allt mer flexibelt arbetsliv. Många yrkesgrupper tillbringar allt mindre tid på kontoret och många företag drar ner på sina kontorsytor av kostnadsskäl. Hur viktiga är kontorslokalerna i det perspektivet?

– Vad gäller varumärke och värderingar skulle jag säga att lokalerna är viktigare än någonsin.

Lokalerna är ett sätt att visa vad företaget står för och vilken typ av medarbetare man vill attrahera. Google är ett företag som har haft större inflytande på den utvecklingen än vad vi kan föreställa oss.

Google har år efter år blivit utsett till USA:s bästa arbetsplats. På huvudkontoret finns allt från gourmetrestauranger och frisörer till gym och biltvätt. Google är ett eget universum där de anställda ska ha tillgång till allt de behöver och önskar sig.

– De vill attrahera de skarpaste och mest kreativa människorna. Det är en otraditionell och icke-hierarkisk organisation. Arbetsplatsen ska vara ett ställe där det är skönt att hänga och som på ett rumsligt sätt visar företagets värderingar, säger Christina Bodin Danielsson.

Val av kontorslokal, inredning och design bör både hänga samman med företagets övergripande värderingar och varumärke. Samtidigt ska hänsyn tas till medarbetarnas funktioner och önskemål.

– Kontorets design är ett strategiskt verktyg för att uppnå framgång för företag och organisationer, säger Christina Bodin Danielsson.

Generellt gäller att medarbetarna ska ha kontroll över sin arbetsplats för att trivas. Därför trivs man bäst i ett eget rum eller i ett aktivitetsbaserat kontorslandskap med tillgång till flera olika rum, tysta eller gemensamma.

– Ett kontor jag överhuvudtaget aldrig skulle rita är det mellanstora kontorslandskapet för 10–24 personer med bara något konferensrum och tyst rum. All forskning visar att vi presterar dåligt i en högljudd miljö med många störningar och ingen möjlighet till avskildhet.

De företag som vill få nöjdare medarbetare och ett starkt varumärke bör alltså tänka på att få in färg, konst och textilier i lokalerna. Gärna också något extra som en fin utsikt eller ett påkostat konstverk.

– Man ska inte underskatta kontorets funktion som mötesplats. Säljare är intressanta, eftersom de kan tillbringa mer tid med sina kunder än med sina arbetskamrater. Då behövs kontoret för inspiration och gemenskap – som en plats att landa på.

Trendigt på kontoret

  • Mer personligt utformade kontor – det är verksamheten som styr.
  • Kontoren går allt mer från att vara arbetsplats till mötesplats.
  • En hög grad av mobilitet – man jobbar när man vill, hur man vill.
  • Olika miljöer att välja bland beroende på arbetsuppgifter.
  • Kontorsmiljön stärker företagens varumärke och deras storytelling.