Nils Bacos har sysslat med pensionsrådgivning i över 30 år för både privatpersoner och företag. Enligt honom är det inte ovanligt att folk saknar kunskap om både sin egen tjänstepension och om hur systemet som helhet fungerar.

– Jag har sett så många som har gått på pumpen för att de saknar kunskap!

– Det allra vanligaste misstaget är att inte kontrollera tjänstepensionen när man byter jobb. Man tror att man har fått ett lönelyft men så ingår ingen tjänstepension, så i praktiken blev det en lönesänkning.

På senare år har Nils Bacos varit fristående pensionskonsult med flera böcker i ämnet på sin meritlista. I den senaste boken "Bli inte blåst på pensionen!" försöker han göra pensionssystemet begripligare.

För den som har rörlig lön är det ännu viktigare än för många andra att förstå hur till exempel skattesatser och socialförsäkringar fungerar i förhållande till pensionen. Men det kan vara svårt att få hjälp med det av rådgivare.

– Kunskapen om helheten är låg i branschen, säger Nils Bacos. Pensionsmyndigheten är jätteduktig på pension, men inte på hur den påverkas av skatte­satser och socialförsäkringssystemet. Skruvar man på ett av systemen får det konsekvenser på de andra.

Att inte ha någon pensionsavsättning alls kan stå en dyrt – man ska åtminstone förhandla fram en lönekompensation om arbetsgivaren inte sätter av till tjänstepension.

– Skillnaden mellan att ha och inte ha tjänstepension kan handla om miljonbelopp, eller flera tusen kronor i månaden när man väl går i pension, säger Nils Bacos.

Men det är inte säkert att det mest lönsamma för alla är att använda hela beloppet till just pensionsförsäkringar, påpekar Nils Bacos. Vissa kanske tjänar mer på att spara genom att amortera av bolånen. Det viktigaste är att ta reda på hur den egna pensionen ser ut.

1. Läs ditt anställningsavtal

Läs ditt anställningsavtal och försök tolka vad det innebär för din pension.

Görs några avsättningar för tjänstepension i ditt anställningsavtal? Om inte, se till att reglera det med arbetsgivaren!

Kontrollera att tjänstepension sätts av även från lönens rörliga delar (se mer under stycken om provision och bonus).

2. När det finns kollektivavtal

Har din arbetsgivare kollektivavtal ingår avsättningar till tjänstepension. Det kan inte avtalas bort, däremot kan du och din arbetsgivare förhandla om något som är bättre än kollektivavtalets nivå. Du kan också avtala om pensionsavsättningar från bonusar (se mer under bonus).

Du kan själv göra skatteavdrag för individuell pensionsavsättning utöver tjänstepensionen med högst 12 000 kronor om året.

3. Kollektivavtal saknas

Saknas kollektivavtal finns två alternativ:

1. Du kan avtala med arbetsgivaren om att göra avsättningar till tjänstepension och fastställa en premienivå utifrån din bruttolön inklusive rörliga delar. Ditt eget utrymme för skatteavdrag för individuell pensionsavsättning blir då högst 12 000 kronor om året.

2. Du avtalar om ett lönetillägg för egna pensionsavsättningar. Glöm inte att inkludera rörliga delar av lönen i underlaget för lönetillägget. Eftersom din arbetsgivare inte sätter av till tjänstepensionen blir ditt eget utrymme till pensionsavsättningar med skatteavdrag större: dels upp till 12 000 kronor om året för individuell avsättning, dels upp till 35 procent av den egna lönesumman för pensionsavsättningar (ersätter arbetsgivarens avsättningar).

4. Så mycket brukar sättas av

Ett eget avtal med arbetsgivaren ska inte ligga under kollektivavtalets nivåer. Är det lägre ska man begära kompensation i form av lön.

ITP – industrins och handelns tjänstepensionsavtal – är ett vanligt kollektivt tjänstepensionsavtal för säljare. ITP har två modeller beroende på när den försäkrade är född. Den tydligaste modellen gäller försäkrade födda 1979 eller senare, och avsättningarna görs när du är 25–65 år:

• Arbetsgivaren sätter av 4,5 procent av bruttolönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp (2012 motsvarar det en bruttolön på 34 125 kronor i månaden).

• Bruttolönen utöver 7,5 inkomstbasbelopp ger en avsättning på 30 procent av lönen.

5. Provision

Se upp med formuleringar som att pensionsavsättningarna görs på grundlönen/baslönen om du även har provisionslön.

Med rörlig lön kan det också vara bra att redan i anställningsavtalet reglera olika procentsatser för pensionsavsättningar vid olika inkomstnivåer.

Har du över 414 000 kronor i årslön får du plötsligt en marginalskatt på 50 procent, och då kan det vara fördelaktigt med pensions­avsättningar.

Man kan avtala med arbetsgivaren om olika procenttal för olika delar av lönen för att göra det mer fördelaktigt. Exempelvis: 5 procents avsättningar till pension för lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, men 30 procents avsättning på inkomster därutöver.

6. Pensionsavsättning som bonus

Även om du omfattas av kollektivavtal kan du avtala om att hela eller delar av bonusen betalas in som pensionspremie i stället.

Det är viktigt att avtala om avsättningar innan bonusen är tillgänglig för lyftning – i samma stund som du har tillgång till pengarna beskattas det som lön.

Har du ingen tjänstepension kan pengarna betalas ut som lön och du själv pensionssparar. Då kan du utnyttja pensionsavdraget på 12 000 kronor om året plus avdrag upp till 35 procent av bruttolönen. Tänk på att det blir mest lönsamt om du har en marginalskatt på 50 procent eller mer.

7. Undvik fasta belopp – reglera i procent

Har du rörlig lön kan arbetsgivaren föredra att reglera avsättningarna i antal kronor för att det blir lättare att veta summorna i förväg. Men det är viktigt att reglera i procent så att avsättningarna följer löneutvecklingen. Annars ligger det fasta beloppet kvar år efter år och blir allt mindre värt, eller så tvingas du ta upp tjänstepensionsfrågan i varje löneförhandling.

8. Höjd lön eller mer pensionspremie?

Med en bruttolön under 7,5 inkomstbasbelopp förlorar du på att välja mer pensionsinsättningar framför löneförhöjning därför att:

• Jobbskatteavdragen har gjort att skatten på lönerna är lägre än den man betalar som pensionär.

• Den maximala pensionsgrundande inkomsten för allmän pension är 8,07 inkomstbasbelopp (440 628 kronor 2012). Även socialförsäkringens ersättningar påverkas av att göra pensionsavsättningar i stället för att ta ut lön. (Inkomsttaket för föräldrapenningen 2012 är till exempel hela 440 000 kronor.)

Därför kan det också vara bra att reglera olika procentsatser för olika inkomster redan i ditt anställningsavtal om det saknas kollektivavtal.

9. Många bäckar små är sämre

Att byta tjänstepensionslösning varje gång du byter arbetsgivare kan bli en förlust. På de flesta försäkringar utgår dels en fast årsavgift, dels en procentavgift på insatta medel.

Har du haft många olika arbetsgivare med olika tjänstepensionsförsäkringar kan den fasta årsavgiften bli så stor i förhållande till ditt kapital i varje försäkring att dina pensionsavtal sjunker i realvärde innan du börjar plocka ut pengarna.

Finns inget kollektivavtal kan man försöka förhandla med sin nya arbetsgivare om att få behålla tidigare tjänstepensionslösning eller att få lönetillägg och själv sätta av till sin pension.

Källa: Samtal med Nils Bacos, samt Nils Bacos bok "Bli inte blåst på pensionen".