Många säljare kör flera tusen mil i tjänsten varje år. Men hur säker är bilen som arbetsmiljö?

Enligt en färsk undersökning från NTF-Väst finns det stora risker med jobb i bilen. Trafikolyckor står för vart femte arbetsolycksfall med dödlig utgång. Under de senaste tio åren har 111 personer omkommit när de använt bilen i tjänsten. Men arbetsgivarna saknar kännedom om vilka arbetsmiljöregler som gäller.

– Arbetsgivaren har ansvar för att minimera riskerna även i trafiken och frågan ska hanteras som en arbetsmiljöfråga. Men mindre än hälften av de som kör bil i jobbet anser att det fungerar, säger Malin Lundgren, verksamhetschef på NTF-Väst.

Undersökningen är gjord bland yrkesgrupper som kör mycket bil i tjänsten, som säljare, väktare och hemtjänstpersonal. Av de tillfrågade som kör tjänstebil anser hälften att arbetsgivarna inte tar hänsyn till säkerhet vid inköp av nya bilar. Av de som kör egen bil i jobbet uppger nästan alla, 92 procent, att arbetsgivaren inte bryr sig om hur trafiksäker bilen är. Fler än 7 av 10 svarade att de inte har fått någon utbildning som rör bilkörning och trafiksäkerhet av sin arbetsgivare.

– Ansvaret för arbetsmiljön slutar inte vid företagets ytterdörr. Arbetsgivarna måste intressera sig betydligt mer för vad som händer bakom ratten och i trafiken på arbetstid. Trafiksäkra bilar, utbildning och en tydlig policy om hur man ska uppträda i trafiken borde vara en självklarhet, men tillhör tyvärr undantagen även på arbetsplatser där man dagligen kör bil i jobbet, säger Malin Lundgren.

Trots att det är arbetsgivarnas ansvar, kontrollerar de inte heller att föraren har rätt behörighet. Mer än var tredje person har inte visat sitt körkort för sin arbetsgivare.

– Rapporten visar att det behövs information och utbildning så att fler arbetsgivare kan ta fram rutiner för att förbättra säkerheten för sina anställda.

Användande av mobiltelefoner och handdatorer har blivit en säkerhetsrisk. Enligt undersökningen skriver eller läser nästan hälften av de tillfrågade sms eller mejl medan de kör bil i jobbet.

– Att sms:a under bilkörning ökar olycksrisken 23 gånger. Det är en säkerhetsfråga som fler arbetsgivare bör ha riktlinjer för i sin trafiksäkerhetspolicy. Största faran med mobiltelefoner är att förare tar bort ögonen från vägen för länge och det försämrar reaktionen på oväntade händelser, säger Malin Lundgren.

Hennes förhoppning är att fler, till exempel myndigheter, fackförbund och ideella föreningar, ska agera för att få fler arbetsgivare att inse sitt arbetsmiljöansvar.