Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för uppskattningsvis 500 miljarder kronor. För den som orkar ta sig an den byråkrati som omgärdar offentliga upphandlingar finns affärer att göra.

Kammarkollegiet har sedan 2009 regeringens uppdrag att underlätta upphandlingsprocessen både för myndigheter och för leverantörer. Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet tar fram praktiska vägledningar, ordnar seminarier och svarar på frågor via mejl och telefon.

Nu utökar man sin verksamhet med en helpdesk som ska erbjuda rådgivning på fasta tider.

– Vår ambition är att tillgängligheten ska bli bättre. Vi hoppas också att vi ska kunna att öka kunskapen hos företagen om att här finns det möjligheter till affärer, säger Lisa Hubendick-Nyman som är kommunikationsansvarig på Upphandlingsstödet.

Hur mycket kan ni hjälpa till med?

– Vi går inte in i enskilda ärenden. Det finns en marknad med upphandlingskonsulter och den konkurrerar vi inte med. Men vi berättar vad man kan och inte kan göra utifrån lagstiftningen, och det kommer man ganska långt med.

Vilka är de vanligaste frågorna?

– Många tycker att förfrågningsunderlagen är krångliga. Förfrågningsunderlag från olika kommuner för samma tjänst kan dessutom se väldigt olika ut.

– Många företag upplever också att det är svårt att konkurrera med kvalitetsprodukter, eftersom myndigheter ofta går på lägsta pris. Det går att vikta in kvalitet, men det är väldigt krångligt. Många myndigheter är rädda för att bli överprövade och väljer att gå på lägsta pris istället, säger Lisa Hubendick-Nyman.

Det pågår en statlig utredning om hur upphandlingsprocessen ska kunna bli enklare. Den leds av den före detta europaparlamentarikern Anders Wijkman. Utredningen ska vara klar senast 28 juni 2012.

 

Kostnadsfri rådgivning

Upphandlingsstödets helpdesk är öppen måndag, onsdag och fredag klockan 9.00–11.00. Telefonnumret är 08-700 09 00. Rådgivningen är kostnadsfri. Mer information finns på www.upphandlingsstödet.se.