Lönestatistik säljare: Key account manager, innesäljare & fältsäljare

Att arbeta som säljare eller key account manager är ett roligt men också utmanande jobb som inte bara kräver adekvat utbildning eller erfarenhet utan även en känsla för försäljning, kundkontakt och naturligtvis också kunskap om den produkt eller tjänst man arbetar med att sälja.

Därför förtjänar man som säljare en bra lön för det arbete man gör och som sporrar en till att arbeta effektivt, med passion och professionalitet. En key account manager lön eller säljare lön för en tjänst inom dessa områden bör helt enkelt motsvara eller överstiga det som är medel i landet.

Allt fler människor tar en aktiv del i att löneförhandla sig till en lön man faktiskt förtjänar. Detta gör man enklast genom att helt enkelt söka efter lönestatistik säljare, key account manager lön, account manager lön, säljare lön eller den tjänst man har inom området och läsa sig till vilken fakta som gäller.

Lönestatistik för säljare

För att på ett enkelt sätt kunna skapa sig en tydlig bild av vilken typ av lön man bör ha från sin arbetsgivare kan du här ta del av Säljarnas lönestatistik som ger uppdaterad och tydlig information om vad som gäller. Säljarnas egen lönestatistik är baserad på vår medlemsundersökning som vi genomförde i mars 2014.

Nedan ser du genomsnittlig månadslön för säljare och key account manager (nyckelkundssäljare). Tabellerna är uppdelade på om man har fast lön alternativt grundlön och provision. Tänk dock på att förmåner som exempelvis en tjänstebil inte är inräknat i nedanstående lönestatistik.

Fast Rörlig Total
Account manager 39 475 15 393 54 868
Affärsområdesansvarig 50 596 20 158 70 755
Affärsutvecklare/Business developer 47 883 18 703 66 585
Försäljnings- och marknadschef 54 676 18 470 73 146
Försäljningsansvarig 44 824 17 196 62 020
Försäljningschef 55 302 20 120 75 421
Försäljningsdirektör 80 211 26 329 106 540
Innesäljare 29 829 6 931 36 760
Key Account Manager 47 368 17 141 64 509
Säljare 35 370 11 863 47 233
Utesäljare/Fältsäljare 36 584 12 775 49 359

Har du rätt lön?

Vi hör gärna av oss och svarar på dina frågor

Alla fält måste vara ifyllda

Tack! Vi kommer att kontakta dig inom kort!

Vill du veta mer?

Ta del av Försäljningslönebarometern!

Faktorer som avgör lönen för säljare

En rättvis lön är grundläggande för en anställning som är givande för såväl arbetsgivare som den anställde. Det finns dock ett par faktorer som spelar en avgörande roll för att lönesättningen skall bli korrekt.

Lönestatistik säljare är en av dem eftersom arbetsgivaren bör ta hänsyn till den allmänna nivå som gäller för denna typ av jobb vare sig det gäller account manager lön, key account manager lön, säljare lön eller någon annan typ av tjänst inom detta affärsområde.

Bland de viktigaste faktorerna vid lönesättning inom försäljning hittar man bland annat:

  • Huruvida den anställde har en adekvat utbildning eller ej och vilken nivå denna ligger på. Universitetsutbildningar innebär ofta – men inte alltid – att lönen kan ökas på.
  • Denna punkt är viktig inom försäljning och ju mer erfarenhet desto större lön är ofta ett faktum. Det är ju trots allt så att man med åren tenderar till att lära sig mer och mer om sitt yrke och framförallt om hur man skall få till det bästa avtalet i varje situation.
  • Framgång. Alla som någon gång arbetat som säljare, key account manager eller något annat yrke inom denna kategori vet att ju duktigare man är – desto mer kan man tjäna. Är man en yngre, passionerad säljare har man inom denna punkt mycket att hämta och kan höja sin lön avsevärt. Med en bevisat bra bakgrund där man sålt mycket kan man helt enkelt förhandla sig till en bättre lön än innan – oavsett vilken ålder man råkar ha.

Förbered dig inför löneförhandling med lönestatistik

Oavsett om man letar information om key account manager lön, account manager lön eller säljare lön är det av högsta vikt att man redan innan man löneförhandlar tar reda på vilka fakta som gäller för just ens egen tjänst. Genom att söka på exempelvis lönestatistik säljare får man upp relevant information om vad som gäller och denna är smart att använda sig av när man väl sitter där för att löneförhandla.

I kombination med argument som visar varför man förtjänar en viss lön – exempelvis erfarenhet, utbildning och nivå man lyckats på tidigare – kan man framgångsrikt löneförhandla sig till en lön man inte bara förtjänar utan som även speglar situationen för de som arbetar inom detta område idag.