Förberedelser

Att starta eget är ett stort beslut som kan påverka både dig själv och din ekonomi, men kanske också din familj eller andra i din omgivning. Därför är det viktigt att du förbereder dig ordentligt och funderar igenom om det är rätt läge just nu att ta steget.
Förberedelser inför att starta eget
  • Testa din idé
  • Skriv en affärsplan och gör budget
  • Välj bolagsform
  • Välj företagsnamn
  • Registera ditt företag
  • Se över patent och försäkringar
  • Lär dig redovisning

Till din hjälp har du vår lista med bra kontakter, på olika myndigheters webbplatser finns en mängd bra verktyg som hjälper dig med de olika punkterna.

Skriv affärsplan

Börja med att skriva ner en genomtänkt affärsplan där du beskriver vad och hur du ska göra, och för vem. Affärsplanen underlättar kontakten med banker och eventuella aktieköpare och tvingar dig att se svagheter. Hur ser marknaden ut? Vilka fördelar har du gentemot konkurrenterna?

Bli mer framgångsrik - ladda ner vår guide för bättre affärer!

Registrera bolaget

Registrera ditt företag hos Bolagsverket och Skatteverket via hemsidan www.verksamt.se.

En enskild firma måste inte registreras hos Bolagsverket, men det kan vara praktiskt att ändå göra det för att skydda företagsnamnet.

Hos Skatteverket ansöker du om skattebevis och momsregistrering. Oavsett företagsform ska du lämna en skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket. Anmälan innehåller

  • ansökan om F-skatt eller FA-skatt
  • anmälan om momspliktig verksamhet
  • anmälan som arbetsgivare om du ska ha anställdauppgifter för beräkning av din preliminära skatt.
Se över patent och försäkringar

Finns det anledning att skydda företagets produkter bör du ansöka om patent, designskydd eller varumärkesskydd hos patent­ och registreringsverket, www.prv.se. Du bör också skydda själva företaget med lämpliga försäkringar. Det kan till exempel gälla egendomsförsäkring av inventarier, rättskyddsförsäkring och ansvarsförsäkring. Se också till att ha rätt person­ och pensionsförsäkringar.

Lär dig redovisning

Sätt dig tidigt in i gällande regler för skatteinbetalningar och bokföring. Vid verksamhetsårets slut ska du oavsett bolagsform göra ett årsbokslut. Det innebär att du summerar intäkter och kostnader i en resultaträkning, samt tillgångar och skulder i en balansräkning. Reglerna skiljer sig åt beroende på bolagsform. Ta hjälp av en revisor och kontakta Skatteverket för aktuell information.