Professionellt nätverkande för professionella säljare

Som bekant är det populärt att mingla och antalet nätverk som startas ökar. Varför är det viktigt med ett nätverk specifikt för säljare?

Ständiga förändringar

Vi står inför stora förändringar, och vi är redan mitt uppe i den digitala revolutionen, som påverkar var och en av oss. Dels med nya försäljningsmöjligheter men också genom att jobb försvinner. Det gäller att lära sig nytt och omsätta det nya i praktiken. Inte så lätt när förändringen går så fort att man inte ens vet vad man ska lära sig eller var man kan lära sig det.

Otrygghet när jobb försvinner

Enligt flera undersökningar uppges att 50% av jobben kommer försvinna. Arbetsuppgifter ersätts med robotar och andra jobb behövs inte längre. En annan intressant undersökning från USA visar att 80% av de tillfrågade tror att just deras jobb inte kommer försvinna. Här finns alltså ett gap. En del hoppas alltså. Andra menar att inga jobb går säkra. Trygghet behöver skapas på nya sätt. Nätverket kan fungera som en framtidsförsäkring. Genom alla tider har goda relationer i det personliga nätverket lett till att man hjälper varandra. På så vis kan nätverket fungera som ett skyddsnät.

Lära nytt men var och hur?

Innan digitaliseringen hade vi två revolutioner: jordbruksbruksrevolutionen och industrialiseringen, vilka båda fick genomgripande påverkan på samhället. Då var maskinerna stora och människorna små. Nu är det tvärtom. En smartphone har större kapacitet än den samlade datorkraft som NASA använde för att sätta en människa på månen 1969. År 2020 kommer det finnas 6,1 miljarder smartphones och tiden vi avsätter för digitala tjänster ökar. Kruxet är att det inte riktigt går att hitta det vi behöver lära oss i en kurskatalog. För det vi behöver lära oss är så nytt. Förändringen är så snabb och omfattande att man blir överväldigad och förvirrad. Då är det bra att ha ett stort nätverk som tidigt fångar upp nya trender och som visar vad som är viktigt att lära och av vem.

Förbättra försäljningen när förutsättningarna förändras

Många säljare hävdar självsäkert att försäljningsavdelningen är den viktigaste avdelningen och själva förutsättningen för att företag finns till och lever vidare. Javisst har säljarna varit hjältarna. Så har det varit hittills. Nu när köparna ändrat beteende och kan söka själva på Google och Linkedin förändras förutsättningarna och säljrollen. Men så länge företag har produkter och tjänster som tillfredsställer efterfrågade behov så kommer intäkterna komma. Hur försäljningen är organiserad är dock redan ifrågasatt och nya roller uppkommer inom den digitala revolutionen.     

Säljarnätverket bidrar inom fyra områden
  1. Fler nya kontakter
  2. Sätta fart på karriären
  3. Lära nytt
  4. Förbättra försäljningen
Nätverksmötena är designade för att bidra inom dessa fyra områden

Vi har en agenda med organiserat nätverkande, utbildning, träning och matchning för att öppna dörrar åt varandra. För att få extra fart på nätverkandet använder vi världens största yrkesnätverk online och gruppen ”Vi som jobbar med sälj, av säljare för säljare”. Här följer ett exempel på möjligheterna med att kombinera fysiska träffar med digitalt nätverkande.

Ditt nätverk kan sätta fart på din karriär

Varje ny kontakt ökar räckvidden för ditt yrkesnätverk och så även dina karriärmöjligheter. Varje ny LinkedIn connection innebär (källa Linkedin):

  • i genomsnitt 400 nya människor du kan bli introducerad för och börja bygga relationer med
  • 100 nya företag som kan leta efter de färdigheter och talanger du erbjuder
  • kontakt med i genomsnitt 500 + jobb.

På sätt liknande sätt kan du använda kontakterna du knyter inom säljarnätverket för att finna rätt kunder och boka varma möten.  

Anmälan till Säljarnätverket

Tid: 26 september kl 7-8:30.
Plats: MySpot - Falugatan 3, Stockholm
Frukost: Kaffe/the och macka ingår
Pris: 0 kr, gäster välkomna.
Begränsat antal platser. Först till kvarn.