Försäljning bygger till stor del på relationer, och en positiv första kontakt kan vara avgörande. Men hur närmar man sig en person man inte känner på bästa sätt? När det gäller digitala möten är det svårare eftersom kroppsspråket är osynligt. Crystal Knows hjälper dig att hitta formuleringarna som får dig att vinna mottagarens förtroende.

Relationer är avgörande vid köp, därför är det viktigt att få en positiv respons vid kontakt med en potentiell kund. Det som fungerar bäst är att bemöta varje person utifrån det sätt de vill bli bemötta, vilket är lättare sagt än gjort om man inte känner personen.

Sociala säljare börjar med att undersöka vad som motiverar den person man vill kontakta. Linkedinprofilen ger värdefulla ledtrådar och tips om vilka gemensamma kontakter och intressen som finns.

Men det hjälper inte att veta mycket om en person om man inte kan omsätta det i ett gott bemötande. Det kräver digitala sociala förmågor som säljare oftast inte tränat upp. Om man lär sig hemligheten med inre motivation och använder moderna verktyg, kan man förbättra försäljningen.

Crystalknows.com är ett effektivt verktyg som visar vilka egenskaper och vilken personlighetstyp en person har och vilken kommunikationsstil du bör använda för att nå fram till just den personen.

Utdrag från artikel i Säljaren av Olle Leckne