Utbildning och kompetensutveckling

Säljarnas driver frågan om att alla som jobbar med försäljning ska få utbildning i försäljning.

För att

  • Företagen ska investera i säljare och tillvarata de erfarna säljarnas kompetens och kapacitet genom att vidareutbilda dem inom försäljning.
  • Lyfta säljarrollen till företagets viktigaste resurs.
  • Möta samhällets och omvärldens allt högre krav på utbildning.
  • Många säljare har aldrig gått eller fått någon säljutbildning. 
  • Utbildningar med certifiering av säljare, ger ett kvitto på att man är en bra säljare.

Vårt mål

Målsättningen är att arbetsgivaren ska investera i våra medlemmar genom att erbjuda dem kompetensutveckling och utbildning i sitt yrke för att de är företagets viktigaste resurs. Förutom att säljyrket generellt får högre status ju bättre utbildad säljaren är, stärks säljarens position i företaget med ökad trygghet som följd.