Arbetsrätt

Säljarnas kräver milersättning i nivå med de faktiska kostnaderna för alla som använder bil i tjänsten.

För att:

  • Många av våra medlemmar är beroende av bilen och har den som sin arbetsplats.
  • Idag kostar det en säljare att jobba. Vi tycker att det är arbetsgivaren som ska stå för ”kontorskostnaden”.
  • Reglerna för milersättning är skrivna då kostnadsbilden såg helt annorlunda ut.
  • Den nuvarande ersättningen baseras på ett lägre bensinpris än vad vi har idag.

Vårt mål är

Målsättningen är att milersättningen ska ligga i nivå med de faktiska kostnaderna vid användande av bilen i tjänsten. Och det är rimligt att man skulle kunna kräva att ersättningen på något sätt indexregleras i takt med att de faktiska kostnaderna ökat.