Arbetsmiljö

Säljarnas kräver en bättre säljkultur som främjar både den fysiska och mentala hälsan.

För att

  • Att jobba som säljare innebär oregelbundna arbetstider och att jobba under stress och press.
  • Friskvård stärker säljaren att klara balansgången mellan jobb och privatliv.
  • På arbetsplatser där stress och hets och bonusjakt styr den rådande säljkulturen, minskar det psykiska välbefinnandet kollektivt med sjukskrivingar som följd.
  • Förhindra mobbing och diskriminering på arbetsplatserna.

Vårt mål är

Målsättningen är att främja den enskilde säljarens fysiska hälsa genom att skapa tid och förutsättningar för en god friskvård. Vi ska även arbeta för en bättre säljkultur på företagen. Vi ska argumentera för att långsika satsningar med utbildning och kompetens är ett effektivt sätt att nå goda säljresultat.