Våra viktigaste frågor

Vi på Yrkesförbundet Säljarnas driver viktiga frågor för att stärka våra medlemmars position i samhället och på arbetsplatsen. Vi har valt att koncentrera oss på tre huvudområden.