Våra stadgar

Säljarnas verksamhet styrs utav våra stadgar.

Förbundet har till uppgift:
  • att som en partipolitiskt oberoende yrkesorganisation verka för att organisera alla som är yrkesverksamma och arbetar med försäljning och marknadsföring av varor och tjänster.
  • att genomföra utredningar, driva opinion samt bistå och förhandla med myndigheter och organisationer i angelägenheter som berör förbundets medlemmar.
  • att lämna råd och anvisningar till medlemmar, samt föra förhandlingar i frågor som rör deras anställning och yrkesverksamhet.
  • att erbjuda försäkringar som ger medlemmarna ekonomiskt stöd bland annat vid arbetslöshet, sjukdom, olycksfall, dödsfall.
  • att äga och utge förbundets tidskrift.

 

Här hittar du Säljarnas stadgar