Lokala avdelningar

Som medlem i Säljarnas tillhör du någon av våra 9 lokala avdelningar. De ordnar träffar, kurser, golftävlingar, pubkvällar med mera.
Via avdelningarna kan du skaffa dig ett nätverk av kollegor i olika branscher.

Alla medlemmar i förbundet hör till en avdelning och är välkomna till avdelningens möten och andra aktiviteter. På avdelningens årsmöte, som hålls under tiden 1 januari-28 februari, väljer medlemmarna en styrelse som ska leda verksamheten under året. Alla aktiva medlemmar är valbara till styrelsen. Här granskar deltagarna också avdelningens verksamhet och ekonomi, tar ställning till motioner och väljer ombud till representantskapet.

Här kan du hitta kontaktuppgifter till våra lokala avdelningar.