Gå med i styrelsen

Som förtroendevald medlem får du inte bara inflytande över förbundet och blir delaktig i dess aktiviteter. Att vara styrelsemedlem innebär också att du får nya erfarenheter och kontakter. Något som även kan utveckla dig i din egen karriär.
Styrelsearbete är en merit

Att vara förtroendevald medlem i en ideell verksamhet som yrkesförbundet Säljarnas och ha erfarenhet av hur styrelsearbete fungerar, är en investering för din egen framtid och en merit att ha på ditt cv. Dessutom är det i Säljarnas korta beslutsvägar, vilket gör att det är lätt att vara med och påverka.

Det är ni som bestämmer

Som styrelsemedlem är det du och dina styrelsekollegor som tillsammans bestämmer vilka aktiviteter och event ni vill organisera för er avdelning. Ni kan också påverka vad Säljarnas erbjudanden ska innehålla och vad som ska ingå i medlemskapet hos oss. Som styrelsemedlem har du möjligheten att arrangera allt ifrån ett seminarium med din största idol inom säljvärlden till ett rabatterat medlemspris på din drömutbildning.

Ju mer aktiv du är desto mer delaktig blir du och din avdelning i förbundet. Som förtroendevald träffar du också många branschkollegor och bildar nätverk som kan leda till ytterligare karriärmöjligheter.

Uppdrag för avdelning och avdelningsstyrelse

I korthet kan avdelningarnas arbete beskrivas så som det står i avdelningsstadgarna § 23 Ändamål:

Avdelning skall inom sitt verksamhetsområde verka för anslutning av alla som är yrkesverksamma och arbetar med försäljning och marknadsföring av varor och tjänster, såväl anställda som egna företagare. Avdelningen skall förvalta sina medlemmar och aktivt arbeta med medlemsvårdande aktiviteter. Avdelning skall följa förbundets stadgar samt beslut fattade av kongressen och förbundsstyrelsen.

Respektive avdelningsstyrelse har på sitt ansvar att leva upp till § 30 Styrelsens arbetsuppgifter i avdelningsstadgarna:

Avdelningsstyrelsen åligger:
att på bästa sätt bedriva verksamheten inom avdelningen
att upprätthålla nära kontakt med förbundsstyrelsen
att verka för en kraftig anslutning till förbundet

Här kan du läsa mer om hur styrelse, avdelningar och kongress fungerar och hur förbundet beslutar.

Låter det som något för dig?

Kontakta oss för mer information!