Ditt inflytande

Säljarnas är en demokratisk, ideell organisation där du som medlem har alla möjligheter att vara med och påverka och utveckla verksamheten.

Alla medlemmar i förbundet hör till en avdelning och är välkomna till avdelningens möten och andra aktiviteter.

Under januari-februari har avdelningarna sina årsmöten.

Till dem kan du skriva en eller flera motioner om vad du tycker att förbundet ska arbeta med i framtiden eller om något annat som rör den fackliga verksamheten.

På årsmötet väljer medlemmarna en styrelse som ska leda avdelningens verksamhet under året. Alla aktiva medlemmar är valbara till styrelsen. Deltagarna granskar också avdelningens verksamhet och ekonomi, tar ställning till motioner och väljer ombud till kongressen.