Säljarnas personuppgiftspolicy PUL

För att administrera ditt medlemskap i Säljarnas kommer vi att lagra dina personuppgifter i våra medlemsregister.

Behandlingen av personuppgifter omfattas av personuppgiftslagen (1998:204). Säljarnas är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter (namn, adress, personnummer och liknande uppgifter) som registreras om dig som medlem.

För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig lagrar vi de personuppgifter som behövs i särskilda dataregister. För vissa ändamål kan personuppgifter även lämnas ut för behandling till samarbetspartners, såsom exempelvis vid administration av kollektivt avtalade gruppförsäkringar, f n med Länsförsäkringar. Men också för att kunna erbjuda dig övriga tjänster och produkter som är kopplade till ditt medlemskap.

Du har enligt 26 § i personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig ansökan ställd till personuppgiftsansvarig, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur detta sker. Du har även rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.