Skåne-Blekinge

Börjar ditt postnummer på 20-31 eller 37 tillhör du Säljarnas avdelning Skåne-Blekinge.

I avdelningen Skåne-Blekinge vill vi att du som medlem skall vara med och påverka. För att kunna bygga ett förbund som värnar dina intressen måste du vara med och lägga fram de ämnen som är viktiga för dig. Verkligheten där ute bland kunder och arbetsgivare förändras och vi behöver din "input" för att bli ännu bättre på att proaktivt stärka dig i din roll, och kunna agera i ditt intresse.

Vi finns till hands och ser fram en dialog i ditt intresse!

Vi välkomnar även dig att ta kontakt om du ser dig själv som en god ambassadör för säljarnas. Som förtroendevald medlem får du inflytande och möjlighet att påverka din och förbundets framtid tillsammans med trevliga kollegor och ett fantastiskt kontaktnät.

Ordförande
Peter Folkeson 
0705-413 195
peter.folkeson@hotmail.com  

Ledamöter

Thomas Dehlin
073-513 80 00
mb29019@tele2.se
 
Michael Svensson
070-843 31 15
mikaelsvensson433@gmail.com
 
Patrik Bredberg
070 – 242 64 26
patrik.bredberg@telia.com
Johan Rydelius
072-5018528
johan@rydelius.eu