Säljarnas kansli

Säljarnas kansli ligger på Alströmergatan 9 i Stockholm.

Jan Zetterström
Förbundsordförande
jan.zetterstrom@saljarnas.se
Telefon: 08-617 02 16

Wilhelm Kaldo
Jurist
wilhelm.kaldo@saljarnas.se
Telefon: 08-617 02 10

Hanna Magnusson
Jurist
hanna.magnusson@saljarnas.se 
Telefon: 08-617 02 12

Gabriel Snow
Jurist
gabriel.snow@saljarnas.se
Telefon: 08-617 02 17

Julia Krigsman 
PR- och marknadskoordinator 
julia.krigsman@saljarnas.se
Telefon: 08-617 02 11Elin Norén
Marknadsansvarig
elin.noren@saljarnas.se
Telefon: 08-617 02 13

Pia Guldhjelm
Ekonomiansvarig
ekonomi@saljarnas.se 
Telefon: 070-790 31 32

Liselott Adsjö
Säljare
liselott.adsjo@saljarnas.se
Telefon: 070-214 84 58