Härnösand-Mitt

Om ditt postnummer börjar på 83-88 tillhör du Säljarnas avdelning Härnösand-Mitt.
Ordförande

Roger Nyström
070-670 28 82
roger.nystrom@paroc.com

Sekreterare

Kenneth Näslund
073-067 90 21
naslund.kenneth57@gmail.com

Ledamöter

Daniel Brännström 
070-377 70 08
daniel.brannstrom@live.se

Hanna Samaan
070 3821998
hanna@peckas.se

Lennart Hedström
070-612 12 10
lennart.hedstrom@sievi.com

Suppleanter

Rolf Öhlén
070-242 41 31
060156635@telia.com

Benny Backlund