Göteborg

Har du ett postnummer som börjar på 40-47 då tillhör du Säljarnas avdelning Göteborg.
Styrelsen avdelning Göteborg
Ordförande

Petra Löfstrand
070-534 23 00
petra@lofstrand.org

Ledamöter

Jan Saarinen
073-314 46 22
balsamin33@gmail.com

Emelie Löwenberg
072-185 05 75
emelielowenberg@gmail.com

Jan Petersson
073-901 61 54
j.petersson@stappert.biz

Joackim Dyhre
070-728 64 44
joackim.d@hotmail.com

Ellen Oscarson
076-945 49 45
ellen.oscarson@gmail.com

Lena-Mi Canterby
072-740 04 19
lmcanterby@gmail.com

Suppleanter

Jan Börjesson
070-589 36 04
gardajanne@hotmail.com