Svealand

Börjar ditt postnummer på 63-73 tillhör du Säljarnas avdelning Svealand.
Ordförande

Gunnar Ahlbin
076-162 28 03
gunnar.ahlbin@telia.com

Sekreterare

Annett Lindholm-Lindqvist
0767-689 436 00
annett_lindholm@hotmail.com

Kassör

Margareta Paulin-Dahlqvist
070-600 09 99
margareta@ekofekt.se

Ledamöter

Albert Hahn

Robert Dolk

Suppleant

Claes Hultqvist

Klubbmästare

Lars Andersson

Rolf Karlsson