Svealand

Börjar ditt postnummer på 63-73 tillhör du Säljarnas avdelning Svealand.
Ordförande

Gunnar Ahlbin
076-162 28 03
gunnar.ahlbin@telia.com

Ledamöter

Kassör
Margareta Paulin-Dahlqvist

070-600 09 99
margareta@ekofekt.se

Annett Lindholm Lindkvist
annett-lindholm@hotmail.com

Albert Hahn
albert.hahn@atea.se

Robert Dolk
robert.dolk@trucksaljarn.com

 

Valnämnd

Lars Andersson
Rolf Karlsson