Stockholm-Uppsala

Har du ett postnummer som börjar på 1-19 eller 74-76 tillhör du Säljarnas avdelning Stockholm-Uppsala.
Ordförande

Conny Trygg
073-530 50 30
conny.trygg@mediaeffekt.se

Ledamöter

Christoffer Williamsson
070-532 31 87
christoffer.williamson@gmail.com

Jonas Wetterholm
070-753 66 99
jonas@wetterholm.se

Bosse Larsson
076-816 03 39
bee.larsson@gmail.com

Suppleanter

Pierre Lindström
076-139 49 35
pierre.lind@hotmail.com

Birgit Nordh
070-551 41 23
birgit.nordh@gmail.com

Lars Åsén
070-735 30 92
asan.lars@gmail.com