Stockholm-Uppsala

Har du ett postnummer som börjar på 1-19 eller 74-76 tillhör du Säljarnas avdelning Stockholm-Uppsala.
Ordförande

Conny Trygg
073-530 50 30
conny.trygg@mediaeffekt.se

Vice ordförande

Pierre Lindström
076-139 49 35
pierre.lind@hotmail.com

Ledamöter

Jörgen Lundin
070-778 83 60
jorgen.lundin@saljarnas.se

Olle Leckne
073-390 56 11
olle.leckne@linkedinexpert.se

Bosse Larsson
0768-16 03 39
bee.larsson@gmail.com

Suppleanter

Git Törnegren
070-833 66 05
git.tornegren@gmail.com

Fredrik Håkansson
070-551 41 23
fh.hakan@gmail.com

Annelie Bill
073-512 28 17
anneli.bill@telia.com