Stockholm-Uppsala

Har du ett postnummer som börjar på 1-19 eller 74-76 tillhör du Säljarnas avdelning Stockholm-Uppsala.
Ordförande

Fredrik Håkansson
070-5514123
fh.hakan@gmail.com

Ledamöter

Christoffer Williamsson
070-523 31 87
christoffer.williamson@gmail.com

Jonas Wetterholm
070-753 66 99
jonas@wetterholm.se

Birgit Nordh
070-715 38 97
birgit.nordh@gmail.com

Suppleanter

Martina Rosén
073 020 02 09
martinarosen82@gmail.com

Anna Byström
076-209 9915
anna.bystroem@icloud.com