Småland

Om ditt postnummer börjar på 32-36, 38-39 eller 55-57 tillhör du Säljarnas avdelning Småland.

Vi välkomnar nya medlemmar till vår avdelningsstyrelse. Som förtroendevald medlem får du inte bara ett enormt inflytande över förbundet och får vara med och bestämma vilka aktiviteter och event som ska arrangeras. Att vara styrelsemedlem är också en tung merit på ditt cv och innebär att du snabbt får ett stort nätverk av branschkollegor som kan leda till stora karriärmöjligheter.

Ordförande

Henrik Mannerstråle
076-843 66 26
gitman50@me.com

Ledamöter

Mia Lindblad
070-830 00 56
mialindbladforever@gmail.com

Mats Franzén
072-523 40 55
mats.franzen@hotmail.se

Rickard Gullberg
070-520 06 26
rickard@gate2.se

Daniel Fransén
0763381577
daniel@redcapesit.se

Liselotte Linell
0761965163
liselotte.linnell@gmail.com