Småland

Om ditt postnummer börjar på 32-36, 38-39 eller 55-57 tillhör du Säljarnas avdelning Småland.

Vi välkomnar nya medlemmar till vår avdelningsstyrelse. Som förtroendevald medlem får du inte bara ett enormt inflytande över förbundet och får vara med och bestämma vilka aktiviteter och event som ska arrangeras. Att vara styrelsemedlem är också en tung merit på ditt cv och innebär att du snabbt får ett stort nätverk av branschkollegor som kan leda till stora karriärmöjligheter.

Ordförande

Rickard Gullberg
0705-20 06 26
rickard@gate2.se

Ledamöter

Mia Lindblad
0708-30 00 56
mialindbladforever@gmail.com

Christine Mannerstråle
0761-00 56 06
Christine.mannerstrale@paverka.nu

Christoffer Williamson
072-515 70 79
christoffer.williamson@knowit.se

Henrik Mannerstråle
0768-43 66 26
gitman50@me.com

Suppleanter

Mats Franzén
0725-23 40 55
mats.franzen@hotmail.se

Tommie Linder
0706-15 00 10
tommie.linder@bni.nu

Sebastian Berg
072-383 54 24
sebastianberg8808@gmail.com