Skåne-Blekinge

Börjar ditt postnummer på 20-31 eller 37 tillhör du Säljarnas avdelning Skåne-Blekinge.

I avdelningen Skåne-Blekinge vill vi att du som medlem skall vara med och påverka. För att kunna bygga ett förbund som värnar dina intressen måste du vara med och lägga fram de ämnen som är viktiga för dig. Verkligheten där ute bland kunder och arbetsgivare förändras och vi behöver din "input" för att bli ännu bättre på att proaktivt stärka dig i din roll, och kunna agera i ditt intresse.

Vi finns till hands och ser fram en dialog i ditt intresse!

Vi välkomnar även dig att ta kontakt om du ser dig själv som en god ambassadör för säljarnas. Som förtroendevald medlem får du inflytande och möjlighet att påverka din och förbundets framtid tillsammans med trevliga kollegor och ett fantastiskt kontaktnät.

Ordförande

Jan-Eric Blomberg
076-776 40 50
jan-eric@blomberg.onl

Vice ordförande

Johan Rydelius
072-5018528
johan@rydelius.eu

Sekreterare

Ingemar Nilsson
072-249 00 55
nordanvag.17@telia.com

Kassör

Eleonora Levay
076-177 70 97
eleonoralevay@gmail.com

Ledamöter
Levent Pfitzner
0706-878 877
levent.pfitzner@gmail.com
Thomas Dehlin
073-513 80 00
mb29019@tele2.se
Suppleanter

Patrik Bredberg
070 – 242 64 26
patrik.bredberg@telia.com

Bengt Fristorp
072-200 56 01
bengtfristorp@hotmail.com

Mikael Svensson
070-843 31 15
mikaelsvensson433@gmail.com