Östergötland-Gotland

Börjar ditt postnummer på 50-62 ingår du i Säljarnas avdelning Östergötland-Gotland.
Ordförande

Tony Aronsson
0727-347043
elricaro@hotmail.com

Ledamöter

Staffan Hahn
0706-97 014 14
onlystaff@telia.com

Joakim Skoglund
070-844 38 41
skoglund.joakim@telia.com

 

Suppleanter

Thomas Gustafsson
072-735 12 30
thomas.gustafsson@njie.com

Valnämnd

Jan Kindgren
070-656 20 19
kindgren.j@gmail.com