Östergötland-Gotland

Börjar ditt postnummer på 50-62 ingår du i Säljarnas avdelning Östergötland-Gotland.
Ordförande

Tony Aronsson
0727-347043
elricaro@hotmail.com

Ledamöter

Håkan Hydén
073-234 31 00
hydda1@hotmail.com

Cornelia Nilsson
0762-10 17 55
corneliaa16@hotmail.com

Kenneth Eriksson
073-523 52 55
kenneth.erikson@hytorc.se

Suppleanter

Thomas Gustafsson
070-302 63 15
thomas.gustafsson@njie.com

Joakim Skoglund
070-844 38 41
skoglund.joakim@telia.com

Valnämnd

Jan Kindgren
070-656 20 19
kindgren.j@gmail.com

Ulf Nilsson
070-993 77 37
ulf.nilsson@gefabgruppen.se