Nord

Börjar ditt postnummer på 89-98 du tillhör du Säljarnas avdelning Nord.

Vi välkomnar nya medlemmar till vår avdelningsstyrelse. Som förtroendevald medlem får du inte bara ett enormt inflytande över förbundet och får vara med och bestämma vilka aktiviteter och event som ska arrangeras. Att vara styrelsemedlem är också en tung merit på ditt cv och innebär att du snabbt får ett stort nätverk av branschkollegor som kan leda till stora karriärmöjligheter.

Ordförande

Leif Carlson
070-6963939
leif.carlson@tavelsjo.se

Ledamöter

Andreas Bertilsson
072-0550098
andreas.bertilsson@bahnhof.net

Christoffer Hald
070-2579900
christoffer.hald@motorcentralenumea.se

Suppleanter

Lennart Viklund
070-560 88 19
lennart.viklund@philips.com

Anette Öhman 
070-3322779
anetteohman@hotmail.com

Valnämnd

Torbjörn Hanzi
070-896 05 51
torbjorn.hanzi@gmail.com

Sture Olsson
070-3849575
olsson.sture@gmail.com