Härnösand-Mitt

Om ditt postnummer börjar på 83-88 tillhör du Säljarnas avdelning Härnösand-Mitt.
Ordförande

Roger Nyström
070-670 28 82
roger.nystrom@paroc.com

Ledamöter

Daniel Brännström 
070-377 70 08
daniel.brannstrom@live.se

Lars Ritzén
070-333 22 60
lars.ritzen@flygbra.se

Kenneth Näslund
070-666 49 02
naslund.k@spray.se

Didrik Ottosson
070-604 03 02
didrik.ottosson@me.com

Suppleanter

Lennart Hedström
070-925 44 16
lennart.hedstrom@sievi.com

Rolf Öhlén
070-242 41 31
060156635@telia.com