Förbundsstyrelsen

Säljarnas förbundsstyrelse består av förbundets ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen träffas minst varannan månad. Förbundsstyrelsens uppdrag är att se till så att kongressens olika beslut genomförs samt leda förbundets verksamhet.
Ordförande

Jan Zetterström
Mobil 072-726 63 53
jan.zetterstrom@saljarnas.se

Vice ordförande

Jörgen Lundin
Mobil 070-778 83 60
jorgen.lundin@saljarnas.se

Ledamöter

Marie Waldenström
Mobil 070-871 81 88
marie@mwagenturer.se

Sebastian Berg
Mobil 076-022 08 55
sebastianberg8808@gmail.com

Tommie Linder
Mobil 070-615 00 10
tommie.linder@bni.nu

Suppleanter 

Ove Larsson (1:a suppleant)
Mobil 070-654 60 51
oveagent@spray.se

Torbjörn Hanzi (2:a suppleant)
Mobil 070-896 05 51
torbjorn.hanzi@gmail.com