Förbundsstyrelsen

Säljarnas förbundsstyrelse består av förbundets ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen träffas minst varannan månad. Förbundsstyrelsens uppdrag är att se till så att kongressens olika beslut genomförs samt leda förbundets verksamhet.
Ordförande

Jan Zetterström
Mobil 072-726 63 53
jan.zetterstrom@saljarnas.se

Vice ordförande

Jörgen Lundin
Mobil 070-778 83 60
jorgen.lundin@saljarnas.se

Ledamöter

Ove Larsson
Mobil 070-654 60 51
oveagent@spray.se

Suppleanter 

Johan Rydelius
Mobil 072-501 85 28
johan@rydelius.eu

Margareta Paulin-Dahlqvist
Mobil 070-600 09 99
margareta@ekofekt.se