Borås

Har du ett postnummer som börjar på 54-55 tillhör du Säljarnas avdelning Borås.

Som medlem i Säljarna avdelning Borås är du alltid välkommen varje fredag till Annelundsvillan i Borås mellan kl 9.30 och 11.30. Ring gärna någon av oss i styrelens så berättar vi mer.

Ordförande

Robin Segerqvist
070-220 69 38
robin@segerqvist.com

Vice ordförande 

Michael Höglund
070-333 09 92
michael.hoglund@se.duravit.com

Ledamöter

Bengt Westberg
070-340 93 66
bengt.westberg@se.nestle.com

Tony Johansson
073-855 75 57
tony.johansson@talgo.se


Victor Pettersson
073-329 72 22
victor@ernstalexis.se
Suppleant

Lars-Gunnar Edlund
070-595 51 04
edlund-textil@hotmail.com

Valberedning

Bernt Asp
070-811 76 30
bernt.asp@willborg.net

Veteranklubb

Rolf Bronshammar
033-41 91 65
bronshammar@live.se