Borås

Har du ett postnummer som börjar på 54-55 tillhör du Säljarnas avdelning Borås.

Som medlem i Säljarna avdelning Borås är du alltid välkommen varje fredag till Annelundsvillan i Borås mellan kl 9.30 och 11.30. Ring gärna någon av oss i styrelens så berättar vi mer.

Ordförande

Catherine Tynes Kjellbergh
ctk50470@yahoo.no
072-505 02 08

Vice ordförande

Robin Segerqvist
robin.segerqvist@hedinbil.se
072-509 71 78

Ledamöter

Bengt Westberg
bengt.westberg@se.nestle.com
070-340 93 66

Göran Jernberg
jernberg@netatonce.net
070-884 77 67

Michael Höglund
michael.hoglund@se.duravit.com
070-333 09 92

Suppleanter

Tony Johansson
tony.johansson@talgo.se
073-855 75 57

Valberedning

Bernt Asp
bernt.asp@willborg.net
070-811 76 30