Säljpresentationen

Ett av dina viktigaste säljverktyg är presentationen. Ofta är det intryck du ger de första 1-2 minuterna som styr intresset från din kunds intresse för dig och den energi man lägger ner i mötet. För att lyckas och skapa ett förtroende hos din kund eller ’prospect’ är din säljpresentation och ditt uttryck i centrum. Här får du tips på hur du som säljare ska lyckas i ditt kundmöte.

Ditt kroppsspråk

Oftast sker det omedvetet att du faller i din vanliga fysiska jargong; du kanske inte alls tränar en mer positiv framtoning och ditt sätt att röra dig inför att du ska träffa kunden. Ditt kroppsspråk är något du hela tiden använder och som du alltid måste träna på.  Ställ frågor till dig själv som; gömmer jag mig bakom talarstolen eller datorn ?  Hur använder jag händerna när jag förklarar något? Ser jag kunden i ögonen?

Filma en presentation du gör och titta på den i efterhand med vänner som kan ge dig bra återkoppling och komma med tips. Att öva upp ett starkt kroppsspråk som direkt skapar förtroende hos den du möter är en livslång uppgift!

Anpassa dig till kundens klädkod, tempo och omgivning

Läs av dina klienters kroppsspråk och anpassa dig.  Är det ett första möte med en helt ny person så stäm av med andra personer som känner till kundens företag eller till och med arbetat där; hur är den lokala kulturen? Låt kunden sätta tempot och har han/hon en aktuell fråga så låt den få vara med en stund även om den är privat (båt, golf, älgjakt), och styr sen in på syftet med ditt möte. 

Håll alltid ögonkontakt. Du ska hjälpa den potentiella kunden och ögonkontakt stärker din trovärdighet. Tänk på att gester förstärker dina ord.  Håll också dina händer öppna, det stärker tilliten. 

Vad säger du och hur?

Tänk på att inte prata oavbrutet. Ta dig tid att lyssna på den potentiella kundens behov och synpunkter. Ge kunden tid att svara på dina öppna frågor och när du får svaret,  ta frågan en nivå till.   Skriv inte hela tiden på din PC eller i din anteckningsbok, men skriv gärna ner korta stödord helt öppet.

Variera din röst. Vill du att något speciellt ska uppmärksammas? Till exempel ett ord eller en fras eller en fackterm.  Genom att variera din röst så får mottagagaren lättare att registrera ditt budskap.

Sätt din säljpresentation eller tal i perspektiv

Med relevanta jämförelser blir din kommunikation mänskligare och lättare att ta till sig för din kund. Relatera ditt tal med något i rummet, vardagen eller sådant om är aktuellt för kundens företag. Det kan till exempel vara en aktuell händelse alla känner till.

Läs på om kunden

Ju mer du vet om kunden desto bättre du kan göra kopplingar och jämförelser till kundens organisation och utmaningar, desto lättare blir det för kunden att förstå affärsnyttan för din produkt eller tjänst. Om du hjälper kunden att tänka och måla upp bilder på hur mycket smidigare deras vardag kommer att bli med ditt erbjudande, kommer ditt budskap fram på ett enklare sätt.

Använd kundens hemsida. Följ upp  hur man  berättar  om sin verksamhet via Facebook och andra kanaler. Gå in på LinkedIn och se vilka personer jobbar på företaget, säkert har du redan flera kontakter där.