Jurist via ditt fackförbund? Så går det till!

Klassiska situationer där du som arbetstagare kan behöva en jurist

Juridisk hjälp är inte bara för den som hamnat i konflikten med chefen – det är även värdefullt när du som säljare behöver hjälp att tolka ett anställningsavtal eller bara vill veta om du har rätt eller fel i en sakfråga.

Ladda ner den här guiden för att få veta hur du kan få hjälp när;

  • Din arbetsgivare börjar kräva nya saker som inte ingår i ditt ursprungliga avtal.
  • Du ska skriva på ett anställningsavtal och undrar vilken typ av rörlig lön du ska ha.
  • När du misstänker att chefen gjort ett misstag men inte är helt säker på din sak.

Hämta guiden nu!