Överenskommelse om rörligt lönesystem

Konstruktion

Lönesystemet i sig. Vilka omfattas av det? Är det individuellt eller ett grupp­system. Här ska man också redovisa provisionssatser och belopp.

Förutsättningar

Under vilka förutsättningar är detta system tänkt att fungera. Om det är väl beskrivet blir det ett bättre utgångsläge för båda parter i förhandlingar om förändring av systemet.

Garanti

Är ni överens om ett garanterat utfall ska det anges skriftligt. Det normala är garantier på årsbasis, men det finns förstås även andra sätt. Det måste klart framgå vad som avses.

Semester och sjukdom

Vad gäller vid semester och sjukdom när det gäller lönesystemet och provi­sionen? Ska säljaren ha provision på order som kommer in under den tiden? Om säljaren har gjort allt arbete innan och bara ordern är försenad? Hur gör man om det är ersättaren som gjort arbetet?

Har du rörlig lön? Här är 5 saker du måste ha koll på!

Ersättare

Om säljaren är sjuk eller frånvarande av annan orsak kan en ersättare bli
nödvändig. Hur länge ska man dröja innan ersättare sätts in och vem ska ha provisionen?

Annulleringar och returer

En säljare kanske har provision på ordervärdet. Men vad gäller vid returer? Klargör för att slippa tvister om det.

Kundförluster

Det händer att företag tar tillbaka utbetald provision på fakturerad order beroende på kundens solvens. Vem står för kundens betalningsförmåga, vid en försäljning där varken företaget eller säljaren kan bedöma det?

Personalförändring

Hur länge ska en säljare ha efterprovision och när ska den nyanställda säljaren få provision?

Lönehöjning – revidering

Säljarens lön bör förstås höjas när nya löneavtal kommer. Hur det ska gå till bör man vara överens om från början. Vad gäller vid revidering för penning­värdesförändring – inflation och valutajustering? Vilket indextal?

Avräkningsperiod

Vilka intervaller ska användas för att avläsa resultatet och när ska den rörliga lönen utbetalas?

Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen

Löneutbetalning

Ska den rörliga lönen utbetalas månaden efter intjänandemånaden? Hur gör man när försäljningsresultatet skiftar exempelvis beroende på säsong? A conto? Ett sämre försäljningsresultat en månad kompenseras i utbetal­ning som sedan dras ifrån nästa månad då resultatet överstiger det vanliga. Vad händer om det uppstår underskott? Har arbetsgivaren rätt att stoppa förskottet? Eventuell varseltid?

Giltighetstid

Ska överenskommelsen löpa ett år i taget eller inte? Uppsägningstid? Om ingen uppsägning sker förlängs avtalet då ytterligare ett år? Vad händer om avtalet sägs upp? Det normala är väl att man kommer överens om nya former, men ibland kommer man inte överens. Vad gäller då? Det gamla systemet gäller om man inte kommit överens om annat.