Leasing

Konsumentleasing /privatleasing

Konsumentleasing är till för den som inte har behov av att äga sin bil. Du bestämmer tid, avtalar körsträcka och betalar en leasingavgift per månad. Kombinerar du med serviceavtal får du bra kontroll på bilkostnaderna. Efter avtalstiden återlämnar du bilen.

Avtalstiden är ofta 24-36 månader men det finns även möjlighet till längre avtalstid.

Efter avtalstidens slut återlämnas bilen och en avräkning görs för eventuella övermil och skador utöver normalt slitage.

Det finns inget formellt krav på särskild leasingavgift (handpenning). Du får inte heller göra några ränteavdrag i deklarationen och övermilsdebitering tillkommer om du kör fler mil än ingånget avtal. Alltså är avtalstid och körsträcka viktigt att tänka på.

En annan viktig sak  i alla leasingavtal är restvärdet, det värde man tror att bilen har när avtalsperioden är slut. Lockelsen i ett högt restvärde är att månadskostnaden då blir låg.

Om exempelvis restvärdet sätts till 80 procent så får du betala av 20 procent under leasingavtalsperioden. Men om bilen sedan i verkligheten bara är värd 45 procent finns en diskrepans på 35 procent som du då får betala när avtalet är slut.

Bil i tjänsten - En snabbguide till rätt ersättning!

Alltså – välj en bil som vanligtvis har ett högt andrahandsvärde.  Sätt restvärdet så lågt som möjligt. Om det visar sig vara alltför lågt får du då igen pengarna vid en försäljning av bilen.

Gå noga igenom de olika betalnings­ alternativen innan du skriver avtalet med leasingfirman.

Företagsleasing

Billeasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att finansiera företagets bilar. Dels för att momsen på leasingavgiften oftast är till hälften avdragsgill (personbilar), dels för att leasing är en finansieringsform som löser företagets bilbehov utan att binda kapital.

Billeasing är en flexibel finansieringsform som ofta kombineras med serviceavtal och där momsavlyft på leasingavgiften och servicekostnaden ger ekonomiska fördelar.

Man brukar kunna välja mellan rörlig ränta, som ofta baserar sig på och följer STIBOR 90 dagar, en marknadsnoterad räntebas, eller fast ränta som sätts på leveransdagen och gäller under hela leasingavtalet.

Ofta förekommer en särskild leasingavgift vid leverans av bilen.

Avtalstiden brukar variera från 12-60 månader.

Leasing kan erbjuda annuitet, rak eller stafflad (varierad) betalningsplan. Den stafflade betalningsplanen kan vara en fördel om företaget vill ha en så realistisk värdeminskning som möjligt ställt eller jämfört mot ett förväntat marknadsvärde, eller om företaget har säsongsvarierad verksamhet. 

Vid finansiell leasing är det leasetagaren som har den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet.

Vid operationell leasing är det leasegivaren/återförsäljaren som bär den ekonomiska risken.

Välj en bil som har ett bra marknadsvärde även efter avtalstidens slut. Storleken på restvärdet påverkas av användningsområde, körsträcka, tid, modell och förväntat framtida värde.