Försäkring

Det kan skilja mycket mellan den billigaste och dyraste bilförsäkringen.
Välj rätt försäkringsbolag

Trafikförsäkringen är obligatorisk för alla. Den ersätter personskador på föraren, passagerare och på utomstående. Den ersätter också skador på annans egendom, men däremot inte på den egna bilen. Normalt gäller trafik­ försäkringen utan självrisk.

Delkaskon omfattar ersättning vid brand, stöld, glas­ eller maskinskada och vid räddning. Även rättsskydd ingår. På delkaskon varierar självrisken något mellan olika bolag och beroende på typ av skada.

vagnskadeförsäkring kan tecknas till de flesta bilförsäkringar och denna typ av försäkring ersätter kostnaden för skador på din bil när du själv varit vållande till olyckan eller om det saknas någon motpart. Vid t.ex. viltolyckor finns det ingen motpart och då behövs en vagnskadeförsäkring för att få ersättning för skador på sin bil. Vagnskadeförsäkringen ger också ersättning för skador orsakade av skadegörelse.

Bil i tjänsten - En snabbguide till rätt ersättning!

De flesta försäkringsbolag brukar ha en övre åldergräns för bilen på tio är för att den ska få inneha en vagnskadeförsäkring. För nya bilar där du fortfarande har vagnskadegaranti från din biltillverkare behöver du ingen helförsäkring. Vagnskadegarantin gäller för det mesta i 2-3 år men kontrollera med din bilåterförsäljare vad som gäller för just din bil om du är osäker.

Helförsäkring innehåller alla tre försäkringarna ovan; trafik, delkasko och vagnskadeförsäkringen.

Halvförsäkring är Trafikförsäkring och delkasko.

Försäkringspremierna varierar beroende på bostadsort – dyrast i storstad - och förstås på vilken bonusklass du blir placerad i.

För att få en billigare försäkring kan du ibland höja självrisken på vissa av delarna i försäkringen.

Om du har fler försäk­ringar i samma bolag brukar du kunna få rabatt. Du kan även få rabatt baserat på antal år du haft körkort.