Egen bil i tjänsten

Att räkna ut vad det kostar att använda egen bil i tjänsten är förstås betydligt krångligare än att räkna ut förmånsvärdet.
Egen bil i tjänsten

Du utgår ifrån bilens totala årskostnad, vilket omfattar värdeminskning, bensin, reparationer, försäkringar med mera.

Från årskostnaden drar du sedan årets bilersättning. Först de 18,50 skattefria kronorna per mil, därefter eventuell överskjutande milersättningen minus skatt.

Reser du till och från arbetet med bilen har du rätt till skatteavdrag om du vinner mer än två timmars tid per dag, eller om du använder bilen i tjänsten.

Utgifter för parkering ingår inte i reseersättningen utan avdrag för detta beviljas separat. Om du har haft utgifter för väg-, bro- eller färjeavgift får du dra av dessa kostnader. Om du använt egen bil för resor i tjänsten får du dessutom dra av dina utgifter för trängselskatt.

Bil i tjänsten - En snabbguide till rätt ersättning!

Skattereglerna är inte skrivna för de som har bilen som arbets­redskap. Eftersom det är fråga om kostnader för intäkternas förvär­vande borde ju ersättningen inte beskattas alls. Men hur det borde och skulle vara är en sak, hur det faktiskt är en annan.

Löneförmån

Om du går ifrån ”förmånsbil” till ”egen bil” i tjänsten försvinner en löneförmån för dig jämte sociala avgifter på det för arbetsgivaren. Viss kompensation för detta bör utgå till dig.

Bil i egen rörelse

Egenföretagare, som i verksamheten använder egen bil, får göra avdrag med högst det skattefria beloppet per mil. Inga kostnader för bilen får heller påföras näringsverksamheten.