Distansavtal

Distansavtal

Saker som bör finnas i ett distansavtal

 • Avtalsperiod
 • Uppsägningstid och procedur för detta
 • Definition av arbetets mål, projektbeskrivnig
 • Prestationskrav och uppföljning
 • Anställningsskydd
 • Arbetstid och krav på tillgänglighet
 • Vem som ansvarar för distansarbetsplatsens utrustning/möblering etc
 • Vad ska det finnas för teknisk utrustning och vem tar hand om supporten
 • Säkerhets- och sekretessfrågor angående dataöverföring och andra rutiner
 • Försäkringsfrågor (vems försäkring gäller om datorn blir stulen)
 • När ska du vara på din ordinarie arbetsplats
 • Vilka delar av arbetet ska skötas på distans och vilka på den vanliga arbetsplatsen
 • Mötesrutiner (personliga möten, elektroniska etc)
 • Övertidsersätting
 • Övrig ersättning (Vem ska städa på distansarbetsplatsen?)

Svårt att förstå ditt avtal? - skicka in det till oss

Rätt till kompetensutveckling (Du vill väl inte bli bortglömd när det gäller utbildning?)

 • Sociala kontakter och personlig utveckling
 • Rutiner vid frånvaro från arbetsplatserna (Vad händer med dina arbetsuppgifter om du är sjuk och har alla papper hemma?)
 • Försöksperiod och utvärdering
Fördelar med att arbeta på distans
 • Du kan lättare kombinera rollen som yrkesarbetande och förälder
 • Du sparar tid på att slippa pendla till ditt arbete
 • Du arbetar när du är som mest effektiv och när det passar dig
 • Du väljer själv arbetsmiljö som därför blir behagligare
 • Du känner större förtroende för din arbetsgivare
Nackdelar med att arbeta på distans
 • Svårt att skilja på fritid och arbetstid, det blir lätt att jobba för mycket
 • Du får svårt att sjukskriva dig eftersom »du ända är hemma«
 • Du åsidosätts på företagets karriärstege
 • Din familj kan ha svårt acceptera situationen, till exempel om ni är trångbodda eller om du ofta är tvungen att arbeta när övriga familjen är hemma
 • Du kan bli isolerad och ensam – avsaknaden av kollegor är svår för många
 • En del av din arbetstid kommer att bestå av obetalt övertidsarbete
 • Som kvinna kan du i högre grad bli dubbelarbetande
 • Svårare ta föräldraledigt eller planera semester