Arbetsskada

Alla anställda omfattas av lagen om Arbetsskadeförsäkring (LAF).

Egenföretagare och uppdragstagare omfattas också av lagen. SAF, LO och PTK har byggt på detta skydd genom ett kollektivavtal om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA). TFA gäller normalt för alla anställda hos arbetsgivare som har kollektivavtal. Även många arbetsgivare som ej är bundna av kollektivavtal har tecknat försäkringen för sina anställda.

Arbetsskador kan bestå av olika typer av skador i arbetet:

 • Olycksfall
 • Färdolycksfall
 • Skadlig inverkan i arbetet
 • Smitta

Med skadlig inverkan avses inverkan av en faktor som i hög grad av sannolikhet kan ge upphov till en sådan skada som den försäkrade har. Som arbetsskada anses inte en skada av psykisk eller psykosomatisk natur som är en följd av en företagsnedläggelse, en arbetstvist, bristande uppskattning av den försäkrades arbetsinsatser, vantrivsel med arbetsuppgifter eller arbetskamrater eller därmed jämförliga förhållanden.

Lär dig mer i vår guide: Vad säger anställningsavtalet?

Om du skadas i arbetet eller utsätts för skadlig inverkan har du rätt till ersättning både från LAF och TGL. Förutsättningen är att försäkringskassan bedömt skadan som arbetsskada.

Arbetsskadeförsäkringen, LAF ersätter:
 • Inkomstförlust vid bestående nedsättning av arbetsförmågan
 • Kostnader för tandvård, särskilda hjälpmedel och sjukvård utomlands
 • Vid dödsfall betalas efterlevandelivränta och begravningshjälp
Trygghetsförsäkringen, TFA ersätter:
 • Inkomstförlust
 • Kostnader
 • Sveda och värk
 • Rehabilitering
 • Lyte och men
 • Olägenheter i övrigt
 • Framtida merkostnader
 • Förlust av underhåll till efterlevande
 • Begravningskostnader

Ersättningsanspråk ska normalt kunna styrkas genom kvitton etc.

Anmälan om arbetsskada

Du ska göra din anmälan om arbetsskada till arbetsgivaren. Du har rätt att få information och praktisk hjälp av arbetsgivaren och skyddsombudet. Arbetsgivaren ska omedelbart anmäla skadan till Försäkringskassan och AMF utan egen bedömning. Anmälan görs på särskilda blanketter.

Skadlig inverkan i arbetet prövas i Socialförsäkringsnämnd som första instans. Dess beslut kan överklagas till länsrätten. Ersättningsnivån i arbetsskadeförsäkringen motsvarar numera nivån i sjukpenningen.

Om du önskar mer information kan du vända dig till försäkringskassan eller AMF.

Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen